הקדמה ל"עולמות מתנגשים"

הקדמה

עולמות מתנגשים מספר את סיפורם של קרבות בין גרמי שמים שהתרחשו בזמנים היסטוריים. בקרבות אלו השתתף גם כדור-הארץ. הספר מתאר שתי מערכות של דראמה גדולה, האחת אירעה לפני כשלושת אלפים וחמש מאות שנה, באמצע האלף השני לפסה"נ, והשניה במאה השמינית ותחילת השביעית לפסה"נ, כלומר לפני כאלפיים ושבע מאות שנה. בהתאם, מחולק הספר לשני חלקים ולמבוא המקדים את שניהם.1)

כמה מערכות קודמות – אחת מהן המבול – יהיו נושא לכרך נוסף.

הרמוניה ויציבות, בשמים ועלי אדמות, היא נקודת המוצא של תפיסת העולם בת זמננו,2) כפי שהיא באה לידי ביטוי במכניקת-גרמי-השמים של ניוטון ותורת האבולוציה של דארווין. אם שני אנשי מדע אלה הם קדושים, הספר הנוכחי הוא בחזקת כפירה מדעית. אולם, הפיסיקה המודרנית של תורת הקוונטים מתארת שינויים דראמתיים במיקרוקוסמוס – באטום – הפרוטוטיפ של מערכת השמש. לכן, תאוריה המתארת אירועים דומים במאקרוקוסמוס – במערכת השמש – מביאה את המושגים המודרנים של הפיסיקה לספֵרה השמימית.

בדרכו של הקורא לא יעמדו נוסחאות או כתב חרטומים. אם לעתים עדות היסטורית אינה מתיָשבת עם חוקי-טבע מנוסחים, יש לזכור שחוק אינו יותר מאשר היקש הגיוני מתוך הנסיון והניסוי, ולכן על החוקים להתאים לעובדות ההיסטוריות, ולא על העובדות להתאים לחוקים.

הקורא אינו מתבקש לקבל תיאוריה מבלי לשאול שאלות. אדרבא, הוא מוזמן לבחון בעצמו האם קורא הוא ספר בדיוני או תיאור אמיתי, האם קורא הוא בדותות או עובדות היסטוריות.

היה זה ב1940 כאשר הגעתי לכלל הבנה שבימי יציאת-מצרים, כפי שברור מפסוקים רבים בתנ"ך, אירעה תהפוכת-טבע גדולה, וכי מאורע כזה עשוי לסייע בקביעת מועד יציאת-מצרים בהיסטוריה המצרית, ומכאן לבניית לוח סינכרוני עבור דברי-הימים של שני העמים, ישראל ומצרים. כך התחלתי את סדרת תקופות בתוהו – שיחזור קורות העולם העתיק מאמצע האלף השני לפסה"נ ועד לימי אלכסנדר מוקדון. תוך כדי כך הגעתי לכלל הבנת  טבעה  והיקפה  של  אותה תהפוכת-טבע, ובמשך תשע שנים עבדתי על שני המחקרים, הן של הקורות המדיניים והן של קורות הטבע.

הסיפור ההיסטורי-קוסמולוגי של הספר הנוכחי מבוסס על ראיות מתוך טקסטים היסטוריים של עמים רבים סביב העולם כולו – מתוך ספרות קלאסית, שירים אפיים של גזעים צפוניים, ספרים מקודשים על עמים ממזרח וממערב, ומסורות-עם ואגדות של עמים פרימיטיבים, כמו גם מתוך כתובות ומפות אסטרונומיות עתיקות, ומתוך ממצאים ארכיאולוגים, גיאולוגים ופלאונטולוגים.3)

אם אכן אירעו תהפוכות ותמורות קוסמיות במערכת-השמש בעבר ההיסטורי, כיצד קרה שהגזע האנושי אינו זוכר אותן, ומדוע צריך היה לערוך מחקר כדי לגלות שאכן התרחשו כאלה? אני דן בשאלה זו בסעיף "שיכחה קולקטיבית".4) התפקיד שעמד בפני אינו שונה בהרבה מזה העומד בפני הפסיכואנליטיקאי המשחזר, מתוך חלומות וזכרונות בלתי מקושרים, חוויה טראומתית נשכחת משנותיו הראשונות של אדם. בנסיון לערוך מחקר אנאליטי כזה של האנושות, משמשים לעתים מוטיבים אגדיים ותעודות היסטוריות באותו תפקיד בו משמשים חלומות וזכרונות ילדות בפסיכואנליזה של היחיד.

הנוכל לקבוע עובדות של ממש מתוך החומר הפולימורפי הזה? אנו נבדוק ונשווה אומה מול אומה, כתובת מול כתובת, שירי עלילה מול מפות, וגאולוגיה מול אגדות, עד שנוכל למצות מתוכם את העובדות ההיסטוריות.

במקרים אחדים לא ניתן לומר בוודאות לאיזו מתהפוכות-הטבע שאירעו בתקופות שונות מתייחסת מסורת או רשומה זו או אחרת; יתכן גם שבמסורות אחדות משולבים יסודות מתקופות שונות. אולם בסופו של דבר אין זה כה חשוב להפריד באופן מוחלט בין הרשומות המתייחסות לתהפוכות-הטבע השונות. נדמה כי חשוב יותר לקבוע: א) שהיו תהפוכות-טבע בקנה מידה כלל עולמי בזמנים היסטוריים; ב) שגרמי שמים מחוץ לכדור-הארץ גרמו לתהפוכות טבע אלו; ו-ג) שניתן לזהות גרמי שמים אלה.

משמעויות רבות נובעות מהמסקנות הללו. אני מתייחס אליהן באפילוג, ולכן לא אעשה זאת כאן.

——

[1] ) במהדורה העברית חולק הספר לשניים, ובכרך הנוכחי מובא רק חלק א'.

 2) הקדמה זו נכתבה עם צאת הספר לאור ב1950.

3)  הראיות הגיאולוגיות והפליאונטולוגיות הובאו בהרבה יותר הרחבה ופירוט בספר שלם  Earth in Upheaval שיצא לאור חמש שנים אחרי Worlds in Collision. בעברית מתוכנן הספר ארץ רעשה, לצאת לאור יחד עם, או אף לפני, עולמות מתנגשים.

4) סעיף זה מובא בחלק ב' של "עולמות מתנגשים" (ראה הערה 1 לעיל). הוא הורחב לספר Mankind in Amnesia (1982).

 

מספר קוראים עברו על כתב-היד, העירו הערות והציעו הצעות מועילות. לפי סדר קריאתם את כתב-היד הם: ד"ר הוראס מ. קאלן Kallen)), לשעבר דיקן הפקולטה לבוגרים של New School for Social Research בניו יורק; ג'ון ג'. אוניל (O'Neill), עורך מדעי של העתון "הרלד טריביון" בניו-יורק; ג'ימס פוטנם (Putnam), עורך-חבר בהוצאת הספרים "מקמילן"; קליפטון פאדימן (Fadiman), מבקר ספרותי ופרשן רדיו; גורדון א. אטווטר (Atwater), יושב ראש ומנהל של "הַיְדֶן פלנטריום" במוזיאון "נטצ'ורל היסטורי" בניו-יורק. שני האחרונים קראו את כתב היד לפי בקשתם, לאחר שמר אוניל כתב מאמר על הספר ב"הרלד טריביון" ב11- באוגוסט, 1946. אני חב תודה לכולם, אך אני לבדי אחראי לתוכן ולצורה.

גב' מריון קון ניפתה את כתב היד מטעויות בדקדוק ועזרה בקריאת ההגהות (באנגלית).

יותר מסופר אחד הקדיש את ספרו לרעייתו או לפחות הזכירה בהקדמה. תמיד היה נראה לי הדבר קצת ראוותני. אולם עתה, שהספר עומד לצאת לאור, מרגיש אני שאהיה מאוד כפוי טובה אם לא אזכיר שרעייתי אלישבע בילתה זמן כה רב ליד שולחן הכתיבה שלנו, כמעט כפי שביליתי אני. לה מקדיש אני את הספר.

 

עמנואל וליקובסקי

ניו-יורק, ספטמבר, 1949.

 

 

הקדמה למהדורה העברית

מאת שולמית וליקובסקי כוגן

 

מחקריו של עמנואל וליקובסקי נעו על שני צירים: ציר המרחב – עדויות על תהפוכות טבע כלל עולמיות בזמנים היסטוריים ממסורות-עם ומממצאים גיאולוגיים סביב-העולם כולו – ועל כך מסופר בעולמות מתנגשים ובארץ רעשה; וציר הזמן – בלקחו את הבו-זמניות של זעזועי הטבע הכלל עולמיים כנקודת סינכרון ראשונית מצא וליקובסקי התאמה בין קורות עמי המזרח הקדום, ובמיוחד בין קורות ישראל ומצרים, ועל כך מסופר בסדרת תקופות בתוהו.

ספריו של עמנואל וליקובסקי פורסמו בארצות הברית בין 1950 ל1983-, ויצאו לאור בהוצאות רבות. הם תורגמו לתריסר שפות ויצאו ברחבי העולם במאות אלפי עותקים. ספריו עוררו וממשיכים לעורר ויכוחים רבים, והיו לספרות קלאסית. Worlds in Collision (1950), יצא לאחרונה שוב ביוזמת הוצאת Book of the Month Club.

אולם זוהי הפעם הראשונה שהספר יוצא לאור בעברית.

עולמות מתנגשים  היה לרב מכר במשך חודשים בארצות הברית, ונושא לויכחים סוערים מאז ועד היום. כתשובה למבקרי הספר, שטענו כי לא ניתן לשנות תפיסות במדע על סמך מסורות ואגדות-עם, הביא וליקובסקי בארץ רעשה ראיות מתחום הגיאולוגיה והפליאונטולוגיה לכך שעל כדור-הארץ עברו תהפוכות טבע כלל עולמיות, חלקן בזמנים היסטוריים.

ארץ רעשה היה ספר קריאת חובה בקורסים לפליאונטולוגיה (של פרופסור ואן-הוטן ושל פרופסור גלן ג'פסן) בפרינסטון, ובקורסים לגיאופיסיקה במכללת אוברלין, ועוד. פרופ' לגיאולוגיה הרי הס מאוד העריך את הספר ואירגן לוליקובסקי חוג לוויכוחים פומביים בפקולטה שלו בפרינסטון.

ואז, ב-1962, החלו להגיע תגליות מחקר החלל שהפתיעו את האסטרונומים אולם אישרו הרבה מתחזיותיו של וליקובסקי בעולמות מתנגשים  ראה בנספח: "אישורים שהגיעו מחקר החלל", שוליקובסקי כתב בין 1964 ל-1974.

 

לאחר שהתגלו תגליות אלה בזו אחר זו התחילו להזמין את וליקובסקי להרצאות ולסימפוזיונים בעשרות אוניברסיטאות, כגון הארווארד ופרינסטון, ובמוסדות מחקר כמו נאסא, RCA, ועוד.

הרבה כתבי-עת העוסקים בתיאוריות של וליקובסקי יצאו או יוצאים בארה"ב,באנגליה ובקנדה, כגון: Aeon ,Catastrophism and Ancient History ,Kronos  ,Pensee SIS Society for Interdisciplinary Studies, The Velikovskian ועוד.

אינספור הממצאים הגיאולוגים המלוקטים בארץ רעשה והאישורים שהגיעו מחקר החלל, מחייבים להעביר את הביקורת עלעולמות מתנגשים, מויכוח רגשי ובלתי הגיוני לדיון מדעי ואוביקטיבי –  ראה חרם בשם המדע (תשס"א).

בכל המהדורות השונות והרבות של עולמות מתנגשים דרש וליקובסקי שלא יעשו בהן כל שינויים, כי כפי שכתב בהקדמה למהדורת הכריכה הרכה שיצאה לאור ב-1965: "אילו נעשו בו שינויים, לא יכול היה הקורא של מהדורה חדשה להעריך עד כמה ספר שהיה אפיקורסי מבחינה מדעית ב-1950, תואם את התגליות שבאו לאחר מכן."

במהדורה העברית חילקנו את הספר שהיה בנוי משני חלקים, "חלק א' – נוגה" ו"חלק ב' – מאדים", לשני כרכים, ובכרך הנוכחי מובא רק "חלק א' – נוגה".

מאחר ובספר מובאים מקורות עבריים רבים, השתדלנו להתאים את המהדורה עבור הקורא העברי, אולם נזהרנו שלא לשנות בטקסט דבר מבחינה מדעית.

מראי המקום הלועזיים מובאים בעברית, פרט לשם הסופר המובא בשפתו המקורית (וכן אותיות קיצור כתבי-העת), כך שהמעונין לבדוק את המקור המדויק בשפה המקורית יוכל למצאו בקלות בביבליוגרפיה תחת שם הסופר. הן שמות הספרים והן כותרות המאמרים מובאים בתוך גרשיים, אלא אם מדובר בספר שיצא לאור בעברית – אז מובא שמו באותיות מודגשות.

מספרי הערות שהוספנו כעדכון למהדורה העברית, היוצאת לאור לראשונה למעלה מחמישים שנה לאחר המהדורה המקורית, מובאים בתוך סוגריים.

 

התוכן של "עולמות מתנגשים"

הקדמה

מבוא פרק א

ביקום אינסופי (3). ההרמוניה השמימית (5). כיצד נוצרה מערכת השמש            (7). מקור כוכבי-השביט (12).

מבוא פרק ב

כוכב-הלכת ארץ (15) תקופות הקרח (19) הממותות (22). עידן הקרח   וקדמוניות האדם (24) עידני עולם (26). עידני שמש (30).

חלק א – נוגה

פרק ראשון

הסיפור המופלא מכולם (35). בעברו השני של  האוקיאנוס (40).

 פרק שני

חמישים-ושתים שנה קודם לכן (42). העולם האדום (43). אבני ברד (46).           נפט (48). החושך (52). רעידת אדמה (56). "13" (58).

 פרק שלישי

סופת הוריקן (59). נחשול גיאות (62). הקרב בשמים (67). כוכב-השביט            טיפון (71). הניצוץ (75)

 פרק רביעי

השמים שהתמוטטו  (77). הר סיני (79). הקולות (82).

 פרק חמישי

היפוך מזרח ומערב במסורות-עם (85). היפוך הקטבים המגנטיים של    כדור-הארץ (92). ארבע רוחות השמים הוסטו (94). שינויים בעיתים ובעונות (98).

 פרק שישי

יבשה וים רותחים (103) צלמוות (105). מן (111). נהרות חלב ודבש (114).       יריחו (115). אבנים תלויות על בלימה (116)

 פרק שביעי

פאיתון (117). אטלנטיס (120). הקיסר יאהו (122) השטפונות של         דאוקאליון ואוגיגס (126).

 פרק שמיני

מחזור של חמישים-ושתיים שנה (129). יובל (131). הולדת נוגה (133).             הכוכב הזוהר (136). מערכת ארבעת כוכבי-הלכת (137). אחד          מכוכבי-הלכת הוא כוכב-שביט (138). כוכב-השביט נוגה (140).

 פרק תשיעי

פאלאס-אתנה (145). זאוס ואתנה (149). סגידה לכוכב-השחר (152). הפרה      הקדושה (157). בעל-זבוב (159). נוגה באגדות-עם של האינדיאנים (163).

 פרק עשירי

השנה הסינודית של נוגה (169). נוגה נע בצורה בלתי סדירה (173). נוגה           הופך להיות כוכב-השחר (177).

 על נוגה מתוך חלק ב

מה גרם לנוגה לשנות את מסלולו (181). הגזים של נוגה (186). שווי המשקל התרמי של נוגה (189).

 אפילוג – בפני בעיות רבות (189)

 נספח

אישורים שהגיעו מחקר החלל.— מתוך הקדמת המחבר למהדורת הכריכה        הרכה חמש-עשרה שנה לאחר ש"עולמות מתנגשים" יצא לאור לראשונה (201).

 

ביבליוגרפיה

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

מאמרים נוספים

ציר הזמן

ציוני דרך בעבודה המדעית ותולדות חייו של עמנואל וליקובסקי

ציר הזמן

כתביו

חלק מהספרים בטקסט מלא, קטעים ומבואות, מאמרים שלו ועל שיטתו

כתביו