עולמות מתנגשים

בספר משחזר עמנואל וליקובסקי את היקפן ועצמתן של תהפוכות-טבע שעברו על כדור-הארץ מתוך תעודות היסטוריות, ספרות עתיקה, מסורות ואגדות-עם מכל חלקי תבל – ממצרים עד נורבגיה, ממקסיקו עד סין – המעידות על זעזועי טבע כבירים בזמנים היסטורים שנגרמו על-ידי התקרבות גרם שמֵימי לכדור-הארץ. במהדורה העברית הובא רק חלק א‘ העוסק  בזמן יציאת-מצרים. חלק ב‘ של הספר העוסק בימי אחז וחזקיהו ניתן יהיה להוציא ככרך נפרד.

 כספר השנוי במחלוקת מתמשכת, היה "עולמות מתנגשים" נושא ליותר משלושת אלפי מאמרי-ביקורת, בהם המתנגדים והמגינים התווכחו בלהט השמור רק לספרים החושפים עקרונות חדשים.

ואז, החלו להגיע תגליות מחקר החלל שהפתיעו את האסטרונומים אולם אישרו רבות מתחזיותיו של וליקובסקי ב"עולמות מתנגשים". במהדורה העברית מובאים בנספח אישורים שהגיעו מחקר החלל.