מהארכיון

כתבי האוניברסיטה

כתבי האוניברסיטה – מפעל שיצא לאור ע"י קרנו של שמעון וליקובסקי, בעריכה כללית של ד"ר עמנואל וליקובסקי ופרופ' היינריך לוה. שני כרכים גדולים של "כתבי האוניברסיטה ובית הספרים בירושלים", אשר קדמו לאוניברסיטה (1921-1923). פרופ' אלברט איינשטיין ערך את הכרך בפיסיקה ומתימטיקה (12 מחקרים מקוריים של גדולי המדע – יהודיים) ; הכרך השני כלל 16 מחקרים ב"קדם ויהדות". כל המאמרים נדפסו בשפה המקורית בה נכתבו ובתרגום עברי. בעבודת התרגום השתתפו טובי הבלשנים. הכרכים האלו שמשו לספריה האוניברסיטאית בתור חומר לקשר מדעי והחלפת ספרים עם אוניברסיטאות ואקדמיות בארצות רבות. ממשתתפי ה"כתבים" נבחרו פרופסורים ראשונים לאוניברסיטה בירושלים.

פסיכואנליזה בארץ ישראל

וליקובסקי למד אצל שטקל, תלמידו של פרויד, והתמחה בפסיכואנליזה. שימש משנת 1931 כאחד הפסיכואנליטיקאים הראשונים בתל אביב. אותה עת פירסם מספר מאמרים בעתון "הרפואה", ואף מספר מאמרים בעיתונו של פרויד – "אימגו".

אובזרבר

עמנואל וליקובסקי כתב תחת שם העט "אובזרבר" סדרת מאמרים שפורסמו מידי שבוע בעמוד הראשון של הניו יורק פוסט, בשנים תש"ז – תש"ח, ונועדו לחזק את תמיכת הציבור האמריקאי בהקמת מדינת ישראל. קוראי העיתון היו מצפים למאמרים אלו, והם נודעו כבעלי השפעה רבה.

40 שנות מחקר סובב עולם

 הרעיונות והמחקר התגבשו לספרים שגרמו לרעידת אדמה בעולם המדעי. חרם, ויכוחים ותחזיות שאישרו את עקרונות התיאוריה. כתבי עת פעלו לאורך שנים ובהם מאמרים בעד ונגד, הוספות ועדכונים סביב התמה המרכזית של השיטה – על ציר הזמן ועל ציר המרחב. וליקובסקי הוזמן להרצות באוניברסיטאות והתכתב עם מדענים רבים ברחבי העולם.

הדיון המדעי בתקופתנו

 העקרונות של וליקובסקי ממשיכים להסביר היטב תופעות רבות, וכמובן מתנגשות עם רעיונות גם כיום. מדענים ארצישראלים נשענים על שיטתו בכתיבתם ובבניית התיאוריות שלהם.

הארכיון

בעזבונו של וליקובסקי נשמרו עשרות כתבי יד, התכתבויות עם מדענים וקוראים, הרצאות מוקלטות ומסמכים רבים. הארכיון שמור בירושלים במחלקת הארכיונים של הספריה הלאומית. ניתן להגיע אל חומרים רבים באנגלית באתר הארכיון של וליקובסקי, כולל חומרים רבים שלא ראו אור.